O mnie

 

 

 

 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • 1991-1995 – Wydział Wychowania Fizycznego – uzyskany tytuł magistra WF
 • 1993-1998 – Wydział Rehabilitacji Ruchowej – uzyskany tytuł magistra rehabilitacji
 • instruktor gimnastyki, pływania, windsurfingu, narciarstwa
 • instruktor hipoterapii – terapeutyczna jazda konna
 • ukończony kurs stabilizacji SET
 • ukończony kurs kinesiotapingu
 • ukończony kurs neuromobilizacji wg Butlera
 • dyplomowany terapeuta metody McKenzie – Diagnostyka i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa
 • dyplomowany terapeuta metody PNF – Proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe
 • dyplomowany terapeuta OMT – Ortopedycznej terapii manualnej Kaltenborn-Evjenth według standardów IFOMPT.
 • Członek Krajowej Izby Fizjoterapeutów – Prawo wykonywania zawodu o numerze 32582.
 • Ukończone szkolenie Terapii Ręki I i II stopnia – dające uprawnienia do diagnozy i prowadzenia zajęć terapeutycznych.

Doświadczenie zawodowe:

 • prowadzenie obozów i wyjazdów sportowych od 1994 roku
 • prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych z zakresu gimnastyki korekcyjnej, przyrządowej i z przyborami, w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej, CMS, FRMS w Warszawie od 1998 roku
 • wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych – terapii manualnej, różnych form masażu oraz fizykoterapii w COMS, CMS, FRMS w Warszawie od 1998 roku
 • usprawnianie zawodników kadry olimpijskiej COMS
 • prowadzenie praktyki fizjoterapeutycznej w gabinecie w Pruszkowie w latach 2006-2008
 • tłumaczenie z języka angielskiego szkoleń podyplomowych w zakresie Ortopedycznej Terapii Manualnej w CKI w Konstancinie oraz asystowanie w kursach od 2003 roku
 • prowadzenie zajęć ze studentami fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego od 2008 roku
 • staż rehabilitacyjny w Nowym Jorku, USA w 2001 roku
 • staż w Klinice Osteopatii w Ashford, Anglia w 2003 roku
 • staż w Centrum Rehabilitacyjnym Pro-vita w Augsburgu, Niemcy w 2008 roku
 • języki obce: angielski, niemiecki

Publikacje:

 1. Mobilizacja przejścia szyjno-piersiowego przy użyciu klina Kaltenborna. Wyniki własne. Przegląd Medyczny CKiR Wydanie 2/2008 rok
 2. Współpraca z kwartalnikiem „Sport Wyczynowy” z zakresu medycyny sportowej oraz tłumaczenia artykułów
 3. Współudział w tłumaczeniu książek:
  „Obręcz biodrowa. Badanie i leczenie okolicy lędźwiowo-miedniczno-biodrowej”. Diane Lee  DB Publishing 2001
  „Manualna terapia nerwowo-mięśniowa. Przypadki kliniczne”. L.Chaitow, J. Delany. Elsevier U&P 2009
  „Badanie i ocena narządu ruchu. Podręcznik dla fizjoterapeutów”. Nicola J. Petty  Elsevier U&P 2010

Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (PTF), Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej (PSOTM) oraz Polskiego Związku Narciarstwa (PZN).

Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą